הרצאות ב YouTube

לשמחתי יוצא לי להרצות מדי פעם ולפעמים אפילו מצלמים אותי ומעלים ל YouTube, אז הנה חלק מהמקרים שזה קרה…

הרצאה מנובמבר 2016: חדשנות בתעשיית הצעצועים

הרצאה מאוקטובר 2013: שילוב משחקים מסחריים בכיתה

הרצאה מדצמבר 2012: חינוך ממושחק: מימוש תובנות מעולם משחקי המחשב בחינוך

הרצאה מ 2011: משחק מכור – על הקשר שבין עיצוב משחקים וחווית משתמש

הרצאה ממרץ 2011 על שילוב מנגנוני משחק בהוראה (הרצאה בשני חלקים):